Voorwaarden

In al onze overeenkomsten met onze klanten treden wij op als Melotte Resources & Processes gcv, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sint Quirinusstraat 64, BTW BE 0844 561 380 en voeren wij deze overeenkomsten uit aan de hierna vermelde voorwaarden:

Toepasselijk recht en rechtsmacht :

Op al onze overeenkomsten met onze klanten is het Belgisch recht van toepassing.
Voor al onze geschillen zijn de rechtbanken van het Arrondissement Hasselt bevoegd.

Leveringstermijnen :

Onze leveringstermijnen zijn enkel indicatief en kunnen afwijken onder invloed van diverse factoren. Wij zijn voor bepaalde zaken afhankelijk van de leveringstermijnen van onze leveranciers.

Geenszins kunnen wij een annulering van een bestelling omwille van een verlating van de leveringstermijn aanvaarden !

Voor occasionele beschadingen die ontstaan zijn tijdens het transport en waaraan wij geen schuld hebben zijn wij niet verantwoordelijk. Al onze goederen worden behoorlijk verpakt en indien u zich tegen occasionele transportschade wenst te verzekeringen kan u ons hiervoor contacteren voor een passende transportverzekering.

Betaling :

Vooraleer wij een opdracht in uitvoering nemen moeten onze klanten een voorschot betalen ten bedrage van 60% van het totaalbedrag van de bestelling inclusief btw en verzendingskosten.

Vóór levering of bij afhaling dient de klant het saldo ten bedrage van 40% van het totaalbedrag van de bestelling betaald te hebben op onze rekening of in contanten.

Op niet-betaalde saldi is een verwijlsintrest van toepassing van 10% en een schadebeding van 10% met een minimum van 100 Euro.

Annulatie :

Wij aanvaarden geen annulering van de bestelling zodra wij de uitvoering van de bestelling hebben aangevat om reden dat elke bestelling klantspecifiek is en door ons niet kan herverkocht worden.

Wij behouden ons het recht voor te beschikken over niet betaalde voorwerpen dewelke niet afgehaald worden binnen een termijn van 3 maanden na klaarmelding met behoud van het recht om het nog niet betaalde saldo in te vorderen.

Privacy :

Wij respecteren de privacy van onze klanten volledig in overeenstemming met de van kracht zijnde privacy-wetgeving.

De digitale 3D-bestanden worden daarom door ons ook bewaard op een beveiligde locatie op geindividualiseerde dragers.

Wij zullen deze 3D-bestanden dan ook enkel delen met onze partners voor het doel waarvoor wij hen overeenkomstig onze afspraak met onze klanten beopdracht hebben.

Elke klant krijgt van ons ook het unieke ID-nummer van de scandata waarmee wij in de toekomst deze scandata terug kunnen ophalen. Indien een klant, zijn gevolmachtigde of zijn rechthebbende dit ons uitdrukkelijk verzoekt, gaan wij ook onverwijld over tot definitieve vernietiging van de scandata.

 


Vorige pagina: Faq
Volgende pagina: Onze partners