Faq


Wat is de maximale grootte ?

De maximale grootte is afhankelijk van het type uitvoering dat je wil.

Wij werken voor elk type uitvoering met standaard afmetingen en verkleiningen dit om de prijszetting zo democratisch mogelijk te kunnen houden.

Indien u echter een uitvoering wenst buiten deze standaard formaten dan kan dit maar hou er dan wel rekening mee dat de prijs exponentieel de hoogte in kan schieten.

Hiervoor neemt u best contact met ons op zodat wij samen met u de beste keuze kunnen maken.

Mag ik sierraden dragen ?

U mag zeker sieraden dragen. Hou er wel rekening mee dat blinkende sieraden en voorwerpen het scanproces moeilijker kunnen maken en dat details daarbij verloren kunnen gaan.

Best bespreekt u dit ter plaatse met ons.

Kan ik mijn huisdier laten scannen ?

Dit wordt moeilijk en is sterk afhankelijk van de mate waarin uw huisdier stil kan blijven zitten. De flikkering van het scanapparaat kan het huisdier bovendien extra onrustig maken.

Kan ik mijn bestelling wijzigen?

Op voorwaarde dat de verdere uitvoering van uw bestellling nog niet werd aangevat kan dit. Eenmaal wij evenwel zijn aangevat met de uitvoering kan echter uw bestelling niet meer gewijzigd worden.

Binnen welke termijn leveren jullie mijn model ?

Dit is afhankelijk van het type uitvoering.

Voor 3D prints moet u rekening houden met een leveringstermijn van 2 tot 3 weken.

Voor 3D gefreesde modellen geldt een leveringstermijn van 3 weken.

Voor lasergravures in crystal geldt een leveringstermijn van 5 weken.

Voor bronsgietingen moet u rekening houden met een leveringstermijn van 6 weken.

Al deze leveringstermijnen zijn benaderingen en zonder enige verplichting onzerzijds. Omwille van drukte kunnen deze leveringstermijnen eventueel verlengd worden. Wij brengen u hiervan echter op de hoogte zodra dit zich zou voordoen.

Tegen een extra vergoeding kunnen wij u echter een absolute leveringstermijn geven. Voor 3D lasergravures in kristal kan dit evenwel niet.

Kan u de scandata in een computerbestand aan mij geven ?

Neen. De scandata blijft onze eigendom.

U krijgt van ons een uniek nummer waarmee wij deze scandata in onze systemen in de toekomst kunnen terugvinden.

Wij beloven u wel dat wij deze scandata niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan het afwerken van jouw bestelling. Indien u dit ons uitdrukkelijk vraagt zullen wij deze scandata ook vernietigen en u hiervan een bevestiging geven.

Wordt de afwerking van de digitale scan ter plaatse gedaan?

Neen. Postprocessing van de digitale scandata doen wij op ons kantoor. 

Wanneer wij hiermee klaar zijn bezorgen wij u een 3-tal prints op scherm of papier van het digitale model vanuit verschillende invalshoeken.

Kan u een koppel of groep scannen?

Dat kan zeker ! Wij kunnen elkeen apart scannen of bij koppels u samen scannen op voorwaarde dat u voldoende lang vrij stil blijft staan. Het scannen van een koppel duurt immers langer dan de scanning van een persoon alleen. 

Ik draag een bril. Is dat een probleem?

Neen. Desgevallend zullen wij eventueel uw bril apart inscannen en nadien op het digitale model plaatsen.

Hoe bepalen jullie de kostprijs van een afgewerkt model.

De kostprijs van een sculptuur hangt af van verschillende factoren. Elementen die een rol spelen zijn het type van uitvoering, het volume, de afmetingen en het gebruikte materiaal.

Om u een idee te geven : een beeldje van 150 mm groot is 27 keer groter in volume dan een beeldje van 50 mm groot.

 


Vorige pagina: Preview in 3D
Volgende pagina: Voorwaarden